Utvikling av hytteområder - Vi hjelper deg med å realisere hyttedrømmen!

Vi jobber med tomteutvikling og i Meråker har vi byggeklare hyttetomter i flere regulerte områder. Nå har vi flest hyttetomter for salg i attraktive Fagerlia ved Meråker alpinsenter, men jobber med å opparbeide og regulere tomter i Tevellia. Dette feltet ligger lengre øst i kommunen, mot grensen til Sverige.

I Fagerlia bygger du mer enn en hytte, du skaper ditt helt eget fristed. Et fristed spekket med godt innhold for hele familien. Enten du liker vår, sommer, høst eller vinter best finner du hele tiden aktiviteter og opplevelser i vakre Meråker – og Fagerlia er kanskje det mest allsidige området av dem alle. Velkommen til vår nettside www.opplevfagerlia.no Her finner du alt du ønsker å vite om både hyttefeltene og alt det andre Meråker kan by på.

Statskog har kjøpt AS Meraker Brug

Statskog SF har høsten 2022 kjøpt AS Meraker Brug for å styrke Statskogs rolle i bærekraftig forvaltning og utvikling av statens eiendommer. Det handler om fornybare løsninger gjennom bærekraftig skogsdrift og kraft, utvikling av eiendom som skaper verdier og tilrettelegging for folks muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. AS Meraker Brugs eiendommer utgjør om lag 1,3 millioner dekar. Forvaltningen av eiendommen vil over tid bli en integrert del av Statskog SF. Innen jakt og fiske vil tilbud gradvis åpnes opp for allmenheten i tråd med Statskogs oppdrag, i påvente av at inngåtte avtaler fases ut. 2023 vil ha vesentlig preg av å være et overgangsår for å tilpasse tilbud og drift til Statskogs samfunnsoppdrag og organisasjon.

Kontakt

Ønsker du å kontakte virksomheten vil du i en periode kunne gå direkte til kontaktpersoner som er oppgitt på disse nettsidene, eller kontakte Statskogs sentralbord og postmottak:

Statskog SF
Namdalshagen (eksp. 3. etg)
Søren R. Thornæs veg 10, Namsos

Post: Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
E-post: [email protected]
Tlf: 74 21 30 00

Instagram: www.instagram.com/statskog/
Facebook: www.facebook.com/Statskog

Informasjon om tilbud på denne nettsiden vil over tid bli utdatert og fases ut.