Storviltjakt

Våre arealer utgjør mange attraktive elgterreng både i Meråker, Malvik og Stjørdal kommuner. I 2013 ble det felt omlag 220 elger på våre eiendommer. Jaktsesongen starter 25. september og varer til 23. desember.

Vi har to ulike tilbud på elgjakt:

Ordinær elgjakt med tildeling av egen kvote for laget. Vi har ulike innkvarteringsalternativer  som kan benyttes i forbindelse med slik jakt. I høyre marg finnes jaktkartene med grenser for de ulike terrengene i Meråker. Jakt leies ut i perioder på de ulike terreng. Vi praktiserer ikke trekning. Etablerte leietakere har fortrinn for kommende sesong. Utover dette leier vi ut fortløpende etter avtaler med ulike lag. 

Tilrettelagt jaktopplegg for større eller mindre grupper. Her tilrettelegger vi alt med innkvartering, jaktguider, hunder, håndtering av felt elg, m.v. For denne type opplegg benytter vi enten «Brugetsgården» som er hovedgården vår i Meråker eller «Mannseterbakken Fjellgård».  Med våre store sammenhengene terreng kan vi tilby de mest eksklusive opplegg med både løshundjakt og posteringsjakt med drivere og båndhund. Opplegg kan selvfølgelig avtales og tilpasses den enkeltes ønske.