Småviltjakt Mostadmarka i Malvik

I Mostadmarka har vi en flott eiendom på omlag 50 000 daa. Denne er godt arrondert og består i all hovedsak av fine og produktive skogområder. Området er delt i 5 jaktterreng. Vi selger jaktkort på Høybyterrenget. De fire andre terrengene leies ut til jaktlag med inntil 6 jegere. Alle jaktkartene finner du i høyre marg på denne siden.

Jaktkort selges via salgssidene til Inatur. Vi selger dagskort og et begrenset antall sesongkort på terrenget. Du kommer direkte til salgssidene via informasjonen nedenfor.

Ta kontakt med kontoret, tlf 74 81 49 00, for nærmere informasjon og avtale om leie av terreng.

Kjøp/søk jakt her