Rådyrjakt Mostadmarka i Malvik

Vi leier ut rådyrjakt på 8 fine terreng. Du finner kart over disse i høyre marg på denne siden. På resterende areal leies rådyrjakta primært ut sammen med småviltjakta.

Ta kontakt med kontoret på tlf 74 81 49 00 for nærmere informasjon og avtale.