Hundetreningsterreng

Dressurområdet i Meråker for dressur og kondisjonstrening av hunder åpner 15. juli og er åpent i tidsrommet fram til og med 30. august.

Området er omlag 4 kvadratkilometer stort.

Området ligger mellom Kopperå og Fjergen. For å komme til terrenget kjører du E-14 omlag 4 km forbi Meråker sentrum, tar herfra vei til venstre mot Kopperå, fortsetter veien gjennom fabrikkområde, over jernbanen, gjennom boligfelt, forbi lysløype og vanntank til du kommer til stor parkeringsplass med betalingsbom på veien til Fjergen. Da er du inne på kartet over treningsterrenget.

Området er i hovedsak åpent og preget av store myrer. Området er åpent for alle typer hunder. Alle hunder som brukes skal ha godkjent sauerenhetsbevis. Vi har utarbeidet egne regler for bruk av området, og antall hunder som slippes samtidig vil bli begrenset.

Vi selger dagskort. Treningskort koster kr. 90,- for en hund, kr. 180,- for to hunder og kr. 270,- for tre hunder.

Treningskortet kan kjøpes via Inatur sine sider, se link på denne siden. Kort fås også kjøpt ved henvendelse vårt kontor. 

Vi håper mange, både 2 og 4-beinte, får fine treningsøkter i terrenget.

Regler for bruk av dressurområde ved Kopperå

  1. Bruker av området plikter å sette seg inn i og følge de reglene som her er beskrevet og som gjelder for dette området. Det samme gjelder andre oppslag med bestemmelser som kunngjøres. Bruker har et spesielt ansvar for å overholde fastsatte grenser for terrenget. Grensene er vist på kart som følger treningskortet. Der grensene ikke følger klare ledelinjer (i hovedsak sør og øst) er det merket med påler eller merker på trær.
  2. Terrenget er åpent i tidsrommet 15. juli – 1. september.
  3. Terrenget kan kun benyttes når avgift er betalt. Treningskort løses hos AS Meraker Brug. Det følger kart med kortet hvor terrengets grenser er inntegnet. Gyldig kort skal alltid medbringes og skal forevises på enhver forlangende. Treningskort kan løses av alle, dog ikke av personer som er ekskludert av AS Meraker Brug, lokale hundeklubber, raseklubber eller Norsk kennelklubb.
  4. Hver hundefører kan slippe inntil 2 hunder om gangen. Treningsterrenget gjelder for alle hunder. Hunden (e) skal være under førers kontroll og skal kunne kalles raskt inn på kommando. Hundene skal være sauereine og må ha godkjent bevis som ikke er eldre enn 2 år. Hundene som er aggressive kan ikke slippes. Løpske tisper skal ikke slippes hvis det er andre hunder i terrenget. Skulle hunden tilfeldig komme i kontakt med fugl eller annet vilt må den bringes under kontroll raskest mulig. Hunden bør da leies i bånd en stund og slippes senere.
  5. Hundefører er selv ansvarlig for hunden(e) ihht gjeldende norsk lovverk. Hundefører skal opptre hensynsfullt ovenfor andre brukere av terrenget, og skal søke å unngå at uheldige situasjoner og konflikter oppstår.
  6. Treningskortet gjelder ikke som kjøretillatelse på bomveien til Fjergen. Bomavgift må løses særskilt.
  7. Det er ikke tillatt å gjøre opp varme i terrenget. Søppel skal tas med hjem.
  8. Fører som ikke forholder seg til grensene eller andre regler for området vil bli bortvist. Vedkommende vil også bli pålagt straffegebyr. Gjentagende brudd på bestemmelsene vil bli anmeldt og rapportert til Norsk Kennelklubb.