Jakt

Med om lag 1300 kvadratkilometer skog og utmark i Trøndelag kan vi tilby spennende jaktmuligheter på alle våre mest etterspurte jaktbare viltarter. 

Vi tilbyr ett en rekke ulike opplegg både på små- og storviltjakt. Vi dekker hele spekteret fra ordinært kortsalg til godt tilrettelagte jaktprodukter og har  tilbud som burde passe de fleste. 

Vi har mange jakthytter med ulik standard. Felles for dem alle er at de ligger sentralt plassert i jaktterrengene. 

Vi er opptatt av en forsvarlig forvaltning av både små- og storvilt. 

Vi legger vekt på en balansert utleiepolitikk med gode tilbud både for lokale og utenbygds jegere.