Historie

Ved oppstarten i 1906 bestod AS Meraker Brug av en lang rekke virksomheter. Dette var blant annet Mostadmarken gods med Hommelvik Bruk og lense samt Muruvik havn i Malvik kommune, Forbygdsgodset med Tangen Sagbruk og lense i Stjørdal kommune og Merakergodset med karbidfabrikk, Nustad Tresliperi, Grubene og kalkbrudd i Meråker kommune samt jakt-, fiske- og vannfallrettigheter på eiendommene.

I alle år har grunnlaget for eiendomsdriften vært naturressurser i en eller annen form. Det startet med jernutvinning før Kristi fødsel, utviklet seg videre med trekull og tjærebrenning og fortsatte med kobberdrift og sagbruk på eiendommene lenge før aksjeselskapet slik vi kjenner det i dag ble stiftet i 1906. Statsråd H. R. Astrup overtok aksjene i 1887 i det som den gang het Selbo Kobberverk. Etter kjøpet ble selskapets navn forandret til Meraker Brugs Aktieselskab.
H. R. Astrups overtagelse er betegnet som et markert vendepunkt. Astrup var en mann av sin tid med dimensjoner som politiker, forretningsmann og samfunnsborger. Han markerte seg i denne forbindelse gjennom store forbedringer og utvidelser av tresliperiet på Nustadfoss, kraftutbygging i Meråker, ervervelse av havneplassen i Muruvik og gjenopptagelse av bergverksdriften som på den tiden var nær nedlagt på grunn av dårlige priser. H. R. Astrup døde i 1898.

Etter en urolig periode med flere eiere ble selskapet solgt til et konsortium med blant andre hoffjegermester Thomas Fearnley som stiftet det nye selskapet Aktieselskabet Meraker Brug i 1906. Hoffjegermester Thomas Fearnley skulle komme til å spille en sentral rolle i selskapet frem mot slutten av 1920-tallet. Hoffjegermesteren var sønn av maleren Thomas Fearnley.