Tevellia ligger sørvendt på nordsiden av E 14, med utsikt mot Teveltunet og Steinfjellet. Området byr på gode muligheter for jakt, fiske og flotte turer i et praktfullt fjellterreng.

Tevellia ligger inn mot grensen til Sverige og Storlien, med alpinanlegg, restauranter og butikker i kort avstand fra hyttefeltet. På norsk side er Meråker nærmeste handelssentrum, også med tilbud om alpint og et flott skiløypenett for langrennsinteresserte.

Tomtene er ikke oppmålt. Dette gjøres i dialog med kjøper og det fradeles tomt på inntil 1 daa. De fleste tomtene selges med støm, vann og avløp ført fram til tomta. Se nærmere informasjon om dette for den enkelte tomt. Det er privat vann- og avløpsanlegg i området, noe den enkelte hytteeier må koble seg på og delta i.