Jakt på smårovvilt

FANGSTKULTUR FOR DEDIKERTE JEGERE
SCROLL

Vi har tilbud for de som vil jakte smårovvilt, men som ikke nødvendigvis jakter annet småvilt.

JAKT OG FANGST PÅ SMÅROVVILT

Jakt på flere av smårovviltartene er både krevende, spennende og ofte lett tilgjengelig. Det er også et nyttig tiltak for redusert predasjon på våre høstingsbare arter. Vi tilbyr derfor rimelige jakt- og fangstkort for slik jakt. Slike kort gjelder også som vår tillatelse der myndighetene åpner for jakt på artene gaupe og jerv.

Artene kortet gjelder blandt annet er rødrev, mår, røyskatt, villmink, mårhund, grevling, kråke, ravn og skjære.
KONTAKT OSS FOR MER INFO

Ordinært jaktkortsalg

Årskort på smårovvilt

Meråker

AS Meraker Brug og Meråker Grunneierlag tilbyr ett felles jaktkort for smårovvilt. Jakt på mange spennende arter på store områder. Rabatterte priser for Ungdomskort t.o.m. fylte 18 år.

KJØP JAKTKORTET PÅ INATUR.NO

Årskort på smårovvilt

Forradal

Vi tilbyr et årskort for jakt på smårovvilt, og Forradal Grunneierlag organiserer jakta. Jakt på mange spennende arter på store områder.

JAKTKORTET KJØPES PÅ INATUR.NO