Forra

EKSKLUSIVT FLUEFISKE I EN SIDEELV TIL STJØRDALSELVA
SCROLL

Flotte fluestrekk i fantastiske omgivelser.

EKSKLUSIVT FLUEFISKE I FORRA

 

Her har du muligheten til å fiske laks eksklusivt på en ca. 4 km lang strekning på begge sider av elven Forra. Fossenvaldet i Forra er så langt opp laksen kommer. Det er en spesiell opplevelse å skue utover den mektige fossen mens laksen prøver å forsere. Nedenfor fossen består elven av flere flotte kulper.

Forra er ei sideelv til Stjørdalselva i Nord-Trøndelag. På Fossenvaldet er det kun fluefiske, med maksimalt 4 stenger. Fossen består av flere gode pooler. Alle strekkene er flotte fluestrekk, med holdeplass for stor fisk. Terrenget er bratt, men det er fine stier langs elva.

Valdet leies ut på ukebasis, og vi tilbyr overnatting i umiddelbar nærhet til elven.

KONTAKT OSS FOR LEIE AV VALD