Tilbake

Statskog har kjøpt AS Meraker Brug

Statskog har kjøpt AS Meraker Brug
Statskog SF har høsten 2022 kjøpt AS Meraker Brug for å styrke Statskogs rolle i bærekraftig forvaltning og utvikling av statens eiendommer. Det handler om fornybare løsninger gjennom bærekraftig skogsdrift og kraft, utvikling av eiendom som skaper verdier og tilrettelegging for folks muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

AS Meraker Brugs eiendommer utgjør om lag 1,3 millioner dekar. Forvaltningen av eiendommen vil over tid bli en integrert del av Statskog SF.

Innen jakt og fiske vil tilbud gradvis åpnes opp for allmenheten i tråd med Statskogs oppdrag, i påvente av at inngåtte avtaler fases ut.

2023 vil ha vesentlig preg av å være et overgangsår for å tilpasse tilbud og drift til Statskogs samfunnsoppdrag og organisasjon.

Kontakt
Ønsker du å kontakte virksomheten vil du i en periode kunne gå direkte til kontaktpersoner som er oppgitt på disse nettsidene, eller kontakte Statskogs sentralbord og postmottak:

Statskog SF
Namdalshagen (eksp. 3. etg)
Søren R. Thornæs veg 10
Namsos

Post:
Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

E-post: [email protected]
Tlf: 74 21 30 00

Instagram: www.instagram.com/statskog/
Facebook: www.facebook.com/Statskog

Informasjon om tilbud på denne nettsiden vil over tid bli utdatert og fases ut.