Småviltjakt høst 2017

Vi har nå noen ledige terreng både i Meråker og Malvik. I Meråker er det fine rypeterreng med hytter som leies ut på ukesbasis. I Mostadmarka i Malvik kommuneer det terreng for skogsfugl-, rådyr- og harejakt. Interesserte bes kontakte Jakob Haugen for nærmere informasjon (mob. 992 32 532 / [email protected])