Småviltjakt-taksering-organisering 2015

Det er gjennomført rypetaksering på mange terreng nå den siste uka. Foreløpige rapporter er dessverre ikke oppløftende. Generelle tilbakemeldinger går på veldig dårlig produksjon. Mye voksenfugl uten kull og gjennomgående få kyllinger der de har fått fram slike.

Nærmere informasjon om opplegg, begrensninger mm kommer i løpet av kort tid. Men allerede nå kan vi si at jegerne i år må belage seg på kraftige restriksjoner og begrensede jaktmuligheter denne spesielle sesongen.