Eierskapet i AS Meraker Brug fra 1.1.2014

Fra 1. januar 2014 er AS Meraker Brug i hovedsak eid av to stiftelser med delvis samme formål, nemlig Astrup Fearnley Stiftelsen med 50,6% av aksjene og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup med 43,5% av aksjene. Endringen er et resultat av at Hans Rasmus Astrup som eneeier av Astrup Fearnley AS har overført sine aksjer i Astrup Fearnley AS til en stiftelse, Astrup Fearnley Stiftelsen, som dermed også overtar den store aksjeposten på 50,6% i AS Meraker Brug.

Skogsjef Per Hembre sier at Astrup og Fearnleyfamiliene har vært på eiersiden av eiendommene siden 1880 tallet og at de har utvist et imponerende og utholdende eierskap. Omorganiseringen på eiersiden innebærer en garanti for videreføring av de langsiktige strategiene de to familiene Astrup og Fearnley har hatt ifht. eierskapet i AS Meraker Brug.  Den langsiktige strategien har vært å bygge verdier gjennom investeringer og god drift.

Hans Rasmus Astrup har vært styreleder i AS Meraker Brug siden 2000. Han har varamedlem før den tid, siden 1972. I hans tid som styreleder har en rekordstor andel av overskuddet blitt reinvestert i AS Meraker Brug og i Meråker.