Smårovviltkort i Meråker

Vi ønsker å tilrettelegge best mulig for jakt på smårovvilt. Reduksjon av rovviltet er kanskje den beste måten å bedre bestandene av de vanligste jaktbare småviltartene som rype og skogsfugl. Samtidig er jakt på disse artene i seg selv både utfordrende og spennende og innebærer muligheter for utvidet jaktsesong for de ivrige småviltjegere.

Sammen med Meråker Grunneierlag lanserer vi derfor et felles kort hele eiendommen vår. Årskortet gjelder for følgende arter: rødrev, mår, røyskatt, villmink, mårhund, kråke, ravn og skjære. Kortet gjelder også som grunneiers tillatelse for jakt på jerv og gaupe hvis/når det åpnes for slik jakt.

Vi har laget et enkelt kort som selges for kr. 200,- pr. år. Ungdommer t.o.m. fylte 18 år får 50% rabatt på denne prisen. 

Kortet selges via våre sider på Inatur. Se linken til høyre på denne siden. Her finner dere de bestemmelsene som gjelder for kortet.

Vi håper mange får spennende jaktopplevelser!