Storviltjakta 2013

En lang og fin jakthøst er over! Omlag 50 jaktlag og noen enkeltpersoner har jaktet storvilt på våre eiendommer i  2013. Det antar vi har betydd mange fine dager, gode opplevelser og mye trivelig sosialt samvær!

Det er aldri felt så mange elger på våre eiendommer. 217 elg ble skutt. 126 av disse i Meråker, 49 i Forradal i Stjørdal og 42 i Mostadmarka i Malvik kommune. Årets største elg veide 254 kg, en pen okse!

Når det gjelder hjort så ble det skutt 21 dyr, i all hovedsak i Forradal. 

I Meråker ble det jaktet under gode jaktforhold helt fram jul. Lang jakttid er en god forvaltningsmåte på flere måter. Vi har bare gode erfaringer med dette. Det var godt med elg i de fleste områdene i Meråker hele høsten.

Så er det bare å glede seg til høsten!