Bestemmelser for småviltjakt på våre eiendommer

Småviltjakta står for tur og mange gleder seg til fine dager i fjellet! Rypetakseringer i Meråker viser tegn på oppgang, det er bra! Tellingene viser en gjennomsnittlig tetthet på 11 fugler pr. kmog en produksjon på ca. 3,8 kyllinger pr. høne.

Vi har fastsatt dagskvote for jakt på våre kortsalgsområder til 3 liryper pr. jeger pr. dag og maks inntil 20 liryper for jaktperioden. Det er ingen kvote for jakt på fjellrype og skogsfugl. Nærmere informasjon fås på jaktkort som sendes ut de nærmeste dagene. Samme kvote gjelder for de som løser kort etter «Kommuneavtalen» i Meråker.

Våre leietakere av terreng og hytter får tilsendt nærmere informasjon om bestemmelsene og det praktiske rundt leieforholdet. 

Det er fortsatt noen ledige kort på kortsalgsområdene i september. Sannsynligvis kommer vi til å selge jaktkort fra 1. oktober på noen områder. Det kommer informasjon om dette her etterhvert.