Flott NVE-prosjekt for å bedre gyte og oppvekstvilkår i Stjørdalselva

Se denne fine reportasjen fra NRK. Flere tilsvarende ønskes velkommen!