Jaktkort for småviltjakt i Meråker for høsten 2013

Søknadsfristen for jaktkort var 20. mai. Det er kommet inn mange søknader og vi vil nå foreta tildeling av jaktkort.

Når tildelinga er gjort vil ledige perioder bli publisert her og solgt fortløpende etter henvendelse til vårt kontor.